Doelstelling

De stichting Cultuurplein Best heeft als doel het aanbieden en faciliteren van hoogwaardig cultuuronderwijs (muziek, dans en overige culturele disciplines), alsmede het faciliteren van de samenwerking tussen docenten – het (laten) verzorgen van workshops (onder andere voor (basis)onderwijs en bedrijven) en uitvoeringen – het beheren van instrumentarium en bijbehorende artikelen.

Steun ons met een donatie
Draagt u ons werk een warm hart toe en wilt u daaraan een financieel steentje bijdragen? Dat kan! Los van het feit dat wij daar héél blij van worden, pakt dat op fiscaal gebied voor u ook nog eens goed uit. Een gift aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zoals Stichting Cultuurplein Best, is namelijk aftrekbaar voor de belasting. Uitgebreide informatie over schenken aan een culturele ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

Hoe te doneren?
Wilt u een (eenmalige) donatie doen aan ons? Maak dan het door u gekozen bedrag over naar NL72 RABO 0376 1478 81 ten name van Stichting Cultuurplein Best, te Best, onder vermelding van ‘gift’. Hartelijk bedankt voor uw donatie!


Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de penningmeester, Robert Spronk

Visie en missie

Wij geloven in het belang van samenwerken tussen cultuurprofessionals van verschillende disciplines om de doelstelling van onze stichting te realiseren. De stichting beoogt niet alleen een bundeling van zzp-docenten te zijn, maar wil vooral het culturele gezicht in Best zijn daar
waar het cultuureducatie in de breedste zin van het woord betreft.

Met de uitvoering in de rol van penvoerder van ‘De CultuurLoper’ komen daar meteen een heleboel activiteiten en werkzaamheden bij. Cultuurplein wil ondersteunen bij het laagdrempelig en vooral
toegankelijk maken van kwalitatief cultuuronderwijs voor iedereen. Hiervoor zal de stichting zich op diverse terreinen begeven om dit mogelijk te maken en partijen met elkaar te verbinden. Deze netwerkfunctie als transparante en prettige samenwerkingspartner met
kwaliteit hoog in het vaandel willen we de komende jaren gaan uitbouwen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit cultuurprofessionals die deze functie pro-deo invullen.

VoorzitterTomoko Kato
SecretarisEmiel van Dijk
PenningmeesterRobert Spronk

Rechtspersoon

RISN863253283
RechtsvormStichting
Statutaire naamStichting Cultuurplein Best
Statutaire zetelgemeente Best
Postadresinfo@cultuurplein-best.nl
E-mailadresinfo@cultuurplein-best.nl
BTW nummerNL863253283B01
Eerste inschrijving handelsregister19-11-2021
KVK nummer84544759
Datum akte van oprichting19-11-2021
SBI-code 85599 – Studiebegeleiding, vorming en onderwijs
Activiteiten: het aanbieden en faciliteren van hoogwaardig cultuuronderwijs (muziek, dans en
overige culturele disciplines), alsmede het faciliteren van de samenwerking tussen
docenten – het (laten) verzorgen van workshops (onder andere voor (basis)onderwijs
en bedrijven) en uitvoeringen – het beheren van instrumentarium en bijbehorende
artikelen
Jaarverslag CPB 2023

Jaarrekening CPB 2023

Jaarverslag CPB 2022

Jaarrekening CPB 2022