Aart van Stiphout

In de gemeente Best ben ik, Aart van Stiphout, de onafhankelijke adviseur cultuureducatie. 

Mijn passie voor het onderwijs in het algemeen en cultuureducatie in het bijzonder geven mij elke dag weer energie om mijn bijdrage te leveren aan betere cultuureducatie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen van leerkrachten die kinderen en jongvolwassenen willen helpen om hun interesses of talenten in een van de kunstdisciplines te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Toekomst gericht, met oog voor wat goed is en scherp op mogelijkheden voor verbetering, adviseer ik schoolleiders, cultuurcoördinatoren en vakdocenten op het vormgeven van kunst en cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met mij

a.van.stiphout@gembest.nl

0650257022

De Cultuur Loper
Met De Cultuur Loper voert KunstLoc Brabant de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Dit doen ze in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg. De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Noord-Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. 
Als penvoerder is KunstLoc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook in de periode 2021-2024 vervult KunstLoc deze rol.

Netwerk van intermediairs Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. 
Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Mijn pagina bij KunstLoc Brabant