Aart van Stiphout

In de gemeente Best ben ik, Aart van Stiphout, de onafhankelijke adviseur cultuureducatie. 

Mijn passie voor het onderwijs in het algemeen en cultuureducatie in het bijzonder geven mij elke dag weer energie om mijn bijdrage te leveren aan betere cultuureducatie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen van leerkrachten die kinderen en jongvolwassenen willen helpen om hun interesses of talenten in een van de kunstdisciplines te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Toekomst gericht, met oog voor wat goed is en scherp op mogelijkheden voor verbetering, adviseer ik schoolleiders, cultuurcoördinatoren en vakdocenten op het vormgeven van kunst en cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met mij

adviseurcultuureducatie@gmail.com

0650257022

De Cultuur Loper
Met De Cultuur Loper voert KunstLoc Brabant de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Dit doen ze in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg. De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Noord-Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. 
Als penvoerder is KunstLoc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook in de periode 2021-2024 vervult KunstLoc deze rol.

Netwerk van intermediairs Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. 
Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Training van evalueren naar reflecteren met kinderen

De rol van reflectie in een cultuurtraject in het onderwijs is niet te onderschatten. Zonder reflectie wordt het soms de uitstap die zo leuk is. We kunnen niet zondermeer aannemen dat kunst het wel vanzelf met hen zal doen. Reflecteren gebeurt daarom met kinderen het beste nog in een dialoog.

Deze training van Monique Fischer, auteur van het boek ‘Reflect(l)eren in het basisonderwijs’, is speciaal gericht op leerkrachten. Hoe reflecteer je nu met kinderen op basis van een dans of theatervoorstelling? Maar ook, hoe doe je dat met kinderen wanneer het over hun eigen maakproces gaat? Welke vragen kan ik het beste stellen en welke bij voorkeur niet?

De training is opgedeeld in twee dagdelen.

Dag 1 : 23 maart 2022, 14:00 – 17:00 uur
Dag 2: 13 april 2022, 14:00 – 17:00 uur
Locatie: Een van de scholen in Best!

Een training dag gaat dieper in op het reflecteren naar aanleiding van een voorstelling (theater/dans/muziek) of het bezichtigen van kunst (Receptief > Reflecteren)
De andere training dag heeft een deel wat gericht is op het in gesprek gaan naar aanleiding van het eigen maak proces bij beeldend, muziek, dans of theater (Productief/proces > Reflecteren)
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van +/- 3 uur.

De groepsgrootte per training is minimaal 8 en maximaal 16. Bij meer aanmeldingen zal een extra training later dit jaar ingepland worden.

Monique wil de vraag uit de groep proberen centraal te houden. Rond deze vraag wordt er gewerkt. Invulling zal altijd samen gaan met:

  • theoretische onderbouwing
  • praktische vaardigheden
  • persoonlijke inzichten
    Deze wisselen elkaar in willekeurige volgorde af. De workshop is daardoor steeds interactief en dynamisch.

De trainingen zullen plaatsvinden in een van de scholen in Best.

Na afloop van de training ben je geïnspireerd en gemotiveerd om reflectie een eigen plaats te geven in de lessen. Er is een duidelijk verschil ontstaan in evalueren en reflecteren je hebt kunnen oefenen met doorvragen. Tussen de twee trainingsdagen krijg je de opdracht om in de praktijk te gaan oefenen in gesprekken voeren.

Na de training krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om kennis te maken met de SelfieReflectie Methode (www.selfiereflectie.com). Hiervoor zal Aart van Stiphout de deelnemers persoonlijk benaderen.

Tijdsinvestering:
Naast de twee bijeenkomsten van 3 uur nog enkele uren waarin je geleerde in de praktijk uitprobeert in je klas. Dit is geen extra tijd, maar tijd die je normaal ook al in je klas met de kinderen bezig bent, alleen dan net iets anders ingevuld.